English version Food science & Nutrition - Study in English
Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Strona główna

 

 


 

W roku akademickim 2017/2018 zapraszamy wszystkich zainteresowanych żywnością, jej przetwórstwem, jakością i bezpieczeństwem, nowoczesnymi technikami analitycznymi, żywieniem człowieka, poradnictwem, dietoterapią i nowoczesnym cateringiem na następujące kierunki studiów:

  • Technologia żywności i żywienie człowieka (I i II stopień)
  • Dietetyka (I i II stopień)
  • Jakość i bezpieczeństwo żywności (I stopień)
  • Analityka żywności (II stopień)

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w zakładce Rekrutacja, znajdującej się w dolnym menu Oferta dydaktyczna, a także w portalu Kandydatznajdującym się na stronie głównej Uczelni.

Plan studiów oraz efekty kształcenia nowego kierunku studiów Jakość i bezpieczeństwo żywności znaleźć można zakładce Informacje - studia stacjonarneznajdującej się w dolnym menu Studia stacjonarne.

 

Kształcimy studentów z zachowaniem najwyższych standardów przygotowujących absolwentów do konkurowania na europejskim rynku pracy

Oferujemy liczną gamę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, w tym przedmiotów do wyboru, realizowanych w formie ciekawych wykładów i ćwiczeń

Dajemy możliwości zdobywania i uzupełniania wiedzy z wykorzystaniem różnych form edukacji (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, praktyki, staże itp.)

Zapewniamy rozwój zainteresowań poprzez aktywne uczestniczenie studentów w życiu kulturalnym i naukowo-badawczym (koła naukowe, działalność samorządowa)

 

 

 
 

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design