English version Food science & Nutrition - Study in English
Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Strona główna

 

UWAGA!!!

Odwołuje się najbliższe trzy dyżury dziekańskie dr hab. Doroty Walkowiak-Tomczak, to jest w dniach 21, 25 i 28 kwietnia.

 
 


Kształcimy studentów z zachowaniem najwyższych standardów przygotowujących absolwentów do konkurowania na europejskim rynku pracy

Oferujemy liczną gamę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, w tym przedmiotów do wyboru, realizowanych w formie ciekawych wykładów i ćwiczeń

Dajemy możliwości zdobywania i uzupełniania wiedzy z wykorzystaniem różnych form edukacji (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, praktyki itp.)

Zapewniamy rozwój zainteresowań poprzez aktywne uczestniczenie studentów w życiu kulturalnym, naukowo-badawczym koła naukowe,  działalności samorządowa.

 

 

 

Międzyuczelniany kierunek ANALITYKA ŻYWNOŚCI stanowi nową, unikalną w kraju, ofertę studiów drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu wspólnie
z wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kończą się one uzyskaniem wspólnego dyplomu ukończenia dwóch uczelni z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

Studia te mogą podjąć absolwenci uniwersyteckich studiów I stopnia kierunków inżynierskich
i licencjackich. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) dla kandydatów mających tytuł zawodowy inżynier
lub 2 lata, rozszerzone o jeden semestr wypełniony głównie przedmiotami
o charakterze inżynierskim, dla kandydatów z tytułem licencjata.

Studia na kierunku ANALITYKA ŻYWNOŚCI dostarczą absolwentowi wiedzy zarówno
o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych, pod kątem jakości żywności i jej kontroli, a także wiedzę z zakresu nowoczesnych technik analitycznych. Absolwenci kierunku ANALITYKA ŻYWNOŚCI będą przygotowani do pracy zarówno w laboratoriach kontrolnych
w zakładach wytwarzających i dystrybuujących żywność, jak i analitycznych nadzorujących jej jakość
i bezpieczeństwo. 

 
 

 O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design