English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Strona główna

UWAGA!!!

Prosimy o sprawdzanie planów zajęć, które mogą być modyfikowane

(przez pierwsze dwa tygodnie semestru).

 

Stowarzyszenie Absolwentów - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Plan studiów oraz efekty kształcenia nowego kierunku studiów Jakość i bezpieczeństwo żywności znaleźć można zakładce Informacje - studia stacjonarneznajdującej się w dolnym menu Studia stacjonarne.

 


Kształcimy studentów z zachowaniem najwyższych standardów przygotowujących absolwentów do konkurowania na europejskim rynku pracy

Oferujemy liczną gamę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, w tym przedmiotów do wyboru, realizowanych w formie ciekawych wykładów i ćwiczeń

Dajemy możliwości zdobywania i uzupełniania wiedzy z wykorzystaniem różnych form edukacji (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, praktyki, staże itp.)

Zapewniamy rozwój zainteresowań poprzez aktywne uczestniczenie studentów w życiu kulturalnym i naukowo-badawczym (koła naukowe, działalność samorządowa)

 

 
 

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design